Skip to content

Is een EPB-verslaggever verplicht? En wat is dan EPC?

EPB is de afkorting van EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving legt eisen op om het energieverbruik van gebouwen te beperken en het comfort binnen te optimaliseren. Deze EPB-eisen werden in België ingevoerd aan de hand van een Europese EPB-richtlijn die werd goedgekeurd tegen de achtergrond van het Kyoto-protocol (met als doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken).

Voor ieder project dat EPB-plichtig is, dient een EPB-verslaggever aangesteld te worden. Dat is niet eender wie. De EPB-verslaggever moet erkend zijn door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het opmaken van EPB-verslagen verreist namelijk voldoende vakkennis en continue bijscholing. 

EPC is een energieprestatiecertificaat en geeft de energiescore (van A+ tot F) en het geschatte energieverbruik van een woning of appartement aan. Het is een verplicht document bij de verkoop of de verhuur van gebouwen. Elke eigenaar moet dus een geldig EPC kunnen voorleggen voor hij zijn eigendom kan verkopen of verhuren. Om geldig te zijn, mag een EPC niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarna dient sowieso een nieuw energieprestatiecertificaat aangemaakt te worden, uiterlijk tegen het verlijden van de akte.

We maken een onderscheid tussen twee types energieprestatiecertificaten: het EPC voor bestaande gebouwen en het EPC voor nieuwbouw. Dat laatste kennen we ook als Energieprestatiecertificaat Bouw. Door de verschillende rekenmethodes is het niet mogelijk om een EPC Bouw te vergelijken met een EPC voor bestaande gebouwen.

Contacteer ons voor meer advies. 

1