Skip to content

Wat is de terugdraaiende teller?

De klassieke, analoge meter in Vlaanderen kan de elektriciteit die u afneemt van het net en de elektriciteit die u op het net plaatst niet apart registreren. Wanneer u een kWh elektriciteit injecteert, draait de meter terug en wordt een kWh elektriciteit die u op een ander moment van het net haalt gecompenseerd. Dat noemen we de ‘terugdraaiende teller’. De meterstand die jaarlijks wordt uitgelezen komt hierdoor overeen met uw werkelijk afgenomen elektriciteit in de voorbije periode min de door u op het net geïnjecteerde elektriciteit. Wanneer bij de meteropname blijkt dat u in het afgelopen jaar meer elektriciteit hebt geïnjecteerd dan afgenomen, wordt uw gecompenseerde afname afgerond op 0 kWh.

Dit heeft een impact op uw elektriciteitsfactuur. De verschillende factuurcomponenten (energiekost, nettarieven, kWh-gebaseerde heffingen en btw) worden aangerekend op basis van deze beperktere, gecompenseerde afname. Daarnaast betaalt u ook het prosumententarief, als onderdeel van de component distributienettarieven.

De digitale meter registreert de elektriciteit die u afneemt van het net en de elektriciteit die u op het net plaatst wél apart. De verschillende componenten van uw elektriciteitsfactuur kunnen daarom worden aangerekend op basis van uw werkelijke afname. Door de jaarlijks uitgelezen werkelijk afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit in zijn achterliggende systemen met elkaar in mindering te brengen, kan uw netbeheerder wel de gecompenseerde afname berekenen. Dat noemen we de ‘virtueel terugdraaiende teller’.

Het principe van de terugdraaiende teller wordt enkel toegepast bij gezinnen en kleine bedrijven met een productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een maximaal vermogen van 10
kVA. We duiden deze groep netgebruikers aan als ‘prosumenten’.

1